Staże odbyte w ramach specjalizacji


1. Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - sześć miesięcy, Oddział psychiatryczny.

2. Oddział Kliniczny Kliniki Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - trzy miesiące, Oddział Chorób Somatycznych.

3. Odział Kliniczny Kliniki Neurologii i Neurochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego - trzy miesiące, Oddział Neurologiczny.

4. Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - dwa miesiące, Oddział Psychiatrii dziecięcej.

5. Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego - miesiąc, Oddział pediatryczny.

6. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego - trzy miesiące, Poradnia Zdrowia Psychicznego.

7. Zakład Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - trzy miesiące, Poradnia Zaburzeń Nerwicowych.

8. Oddział Dzienny Leczenia Chorób Afektywnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - trzy miesiące, Oddział Rehabilitacyjny i Zespół Leczenia Środowiskowego.

9. Oddział Psychiatrii Sądowej Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego - miesiąc, Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu i Obserwacji Sądowo Psychiatrycznej.

10. Poradnia Uzależnień Szpitala im. Ludwika Rydygiera - Ośrodek Leczenia Osób Uzależnionych.